LPEU/2020/524 COM(2020)434 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa schvaľujú zmeny Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda), pokiaľ ide o rozšírenie jej vecného a geografického rozsahu pôsobnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)434
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/524

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia: 28.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia: 28.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)