LPEU/2020/519 COM(2020)263 SPRÁVA KOMISIE Výročná správa o bezpečnosti operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v Európskej únii za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)263
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/519
Dátum ukončenia procesu: 11.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 28.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020