LPEU/2020/51 COM(2020)69 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O UPLATŇOVANÍ SMERNICE RADY 95/50/ES O JEDNOTNÝCH POSTUPOCH KONTROLY CESTNEJ PREPRAVY NEBEZPEČNÉHO TOVARU ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)69
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/51

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.02.2020
Ukončenie štádia: 26.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.02.2020
Ukončenie štádia: 27.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)