LPEU/2020/5 COM(2020)5 Návrh NARIADENIE RADY o zmene nariadenia Rady (EÚ) 2018/1977, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité produkty rybárstva na obdobie rokov 2019 – 2020 a stanovuje sa ich správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)5
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/5

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia: 12.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.01.2020
Ukončenie štádia: 14.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)