LPEU/2020/482 COM(2020)448 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Českej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochoren...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)448
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/482

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.08.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)