LPEU/2020/478 C(2020)5705 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu navrhovanej európskej iniciatívy občanov s názvom „Právo na liečbu“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2020)5705
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/478

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 24.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.08.2020
Ukončenie štádia: 26.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)