LPEU/2020/476 COM(2020)427 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 66. zasadnutí Výboru pre harmonizovaný systém Svetovej colnej organizácie, pokiaľ ide o pripravované prijatie stanovísk k zatriedeniu, rozhodnutí o zatriedení, zmien vysvetliviek k harmonizovanému systému alebo iného poradenstva týkajúceho sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčaní na zabezpečenie jednotnosti pri výklade harmonizovaného systému podľa dohovoru o harmonizovanom systéme

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)427
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/476
Dátum ukončenia procesu: 16.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 23.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020