LPEU/2020/471 COM(2020)386 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ex post hodnotenie projektu Európske hlavné mestá kultúry na rok 2018 (Leeuwarden a Valletta)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)386
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/471

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia: 18.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)