LPEU/2020/47 COM(2020)63 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o implementácii, fungovaní a účinnosti domény najvyššej úrovne .eu od apríla 2017 do apríla 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)63
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/47

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia: 19.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)