LPEU/2020/468 COM(2020)377 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupín populácií rýb v Stredozemnom a Čiernom mori

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)377
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/468

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.08.2020
Ukončenie štádia: 17.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.08.2020
Ukončenie štádia: 18.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)