LPEU/2020/466 *COM(2020)375 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)375
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia:
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/466
Dátum ukončenia procesu: 07.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020