LPEU/2020/46 COM(2020)48 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (kodifikované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)48
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/46
Dátum ukončenia procesu: 16.03.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia: 19.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia: 16.03.2020