LPEU/2020/449 COM(2020)362 Návrh ROZHODNUTIE RADY o predložení, v mene Únie, návrhov na zmenu prílohy IV k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní vzhľadom na 15. zasadnutie konferencie zmluvných strán a o pozícii Európskej únie k návrhom iných zmluvných strán týkajúcich sa zmien prílohy IV a iných príloh

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)362
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/449
Dátum ukončenia procesu: 31.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.08.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.08.2020
Ukončenie štádia: 31.08.2020