LPEU/2020/447 COM(2020)361 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Správnom výbore TIR Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR, pokiaľ ide o návrh na zmenu dohovor...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)361
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/447
Dátum ukončenia procesu: 14.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia: 12.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 14.09.2020