LPEU/2020/446 COM(2020)358 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o operáciách humanitárnej pomoci Európskej únie financovaných v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)358
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/446
Dátum ukončenia procesu: 19.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.08.2020
Ukončenie štádia: 19.08.2020