LPEU/2020/442 COM(2020)355 Návrh ROZHODNUTIE RADY o dani AIEM uplatniteľnej na Kanárskych ostrovoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)355
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/442
Dátum ukončenia procesu: 17.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.08.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.08.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.08.2020
Ukončenie štádia: 17.08.2020