LPEU/2020/440 COM(2020)349 VÝROČNÁ SPRÁVA KOMISIE o výročných správach členských štátov o činnosti týkajúcej sa vývozných úverov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1233/2011

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)349
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/440

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.08.2020
Ukončenie štádia: 03.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.08.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)