LPEU/2020/44 COM(2020)61 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité rozpočtové záležitosti v súvislosti s vykonávaním Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)61
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/44
Dátum ukončenia procesu: 28.02.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia: 18.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia: 28.02.2020