LPEU/2020/437 COM(2020)350 SPRÁVA KOMISIE Monitorovanie uplatňovania práva Európskej únie Výročná správa za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)350
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/437
Dátum ukončenia procesu: 16.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.07.2020
Ukončenie štádia: 23.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020