LPEU/2020/428 COM(2020)300 NÁVRH ročného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2021 - Všeobecný úvod - Všeobecný výkaz výdavkov - Všeobecný výkaz príjmov - Výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)300
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/428

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 29.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)