LPEU/2020/426 COM(2020)623 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci pevného spojenia cez Lamanšský prieliv

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)623
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/426
Dátum ukončenia procesu: 18.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 27.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 18.08.2020