LPEU/2020/425 COM(2020)622 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje rokovať o dohode, ktorou sa dopĺňa jeho existujúca dvojstranná dohoda so Spojeným kráľovstvom týkajúca sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)622
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/425
Dátum ukončenia procesu: 18.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 27.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 18.08.2020