LPEU/2020/424 COM(2020)605 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)605
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/424

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia: 06.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)