LPEU/2020/42 C(2020)874 ROZHODNUTIE KOMISIE o neautomatickom prenose rozpočtových prostriedkov z roku 2019 do roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2020)874
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/42

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)