LPEU/2020/414 COM(2020)607 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Stratégia EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)607
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/414

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 31.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.07.2020
Ukončenie štádia: 04.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)