LPEU/2020/412 COM(2020)334 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty zverenej Komisii podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)334
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/412
Dátum ukončenia procesu: 30.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.07.2020
Ukončenie štádia: 24.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.07.2020
Ukončenie štádia: 27.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 30.07.2020