LPEU/2020/409 COM(2020)329 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu - druhý akčný plán pre Atlantický oceán Aktualizovaný akčný plán pre udržateľné, odolné a konkurencieschopné modré hospodárstvo v oblasti Atlantického oceánu v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)329
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Z pohľadu vecnej pôsobnosti (obnoviteľné zdroje energie) žiadame doplniť ako spolugestora Ministerstvo hospodárstva SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/409
Dátum ukončenia procesu: 02.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 27.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 30.07.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.07.2020
Ukončenie štádia: 30.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.07.2020
Ukončenie štádia: 04.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.08.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020