LPEU/2020/404 COM(2020)323 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o cezhraničných platbách v Ö Únii Õ (kodifikované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)323
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/404
Dátum ukončenia procesu: 13.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 13.08.2020