LPEU/2020/403 COM(2020)327 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV O GARANČNOM FONDE PRE VONKAJŠIE OPATRENIA A JEHO SPRÁVE V ROKU 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)327
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/403
Dátum ukončenia procesu: 29.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 29.07.2020