LPEU/2020/402 COM(2020)314 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)314
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/402
Dátum začiatku MPK: 04.09.2020
Dátum konca MPK: 18.09.2020
Dátum ukončenia procesu: 16.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.07.2020
Ukončenie štádia: 23.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 23.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 19.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.09.2020
Ukončenie štádia: 16.10.2020