LPEU/2020/40 COM(2020)54 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o štatistike zostavovanej podľa nariadenia (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch a jej kvalite

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)54
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/40

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)