LPEU/2020/399 COM(2020)320 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)320
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/399
Dátum ukončenia procesu: 17.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.07.2020
Ukončenie štádia: 16.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.07.2020
Ukončenie štádia: 20.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.07.2020
Ukončenie štádia: 21.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 17.08.2020