LPEU/2020/397 COM(2020)312 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE AKČNÝ PLÁN PRE SPRAVODLIVÉ A JEDNODUCHÉ ZDAŇOVANIE NA PODPORU STRATÉGIE OBNOVY

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)312
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/397
Dátum ukončenia procesu: 19.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 19.08.2020