LPEU/2020/396 COM(2020)318 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Krátkodobá pripravenosť EÚ v oblasti zdravia na vypuknutia nákazy COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)318
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/396
Dátum ukončenia procesu: 04.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.07.2020
Ukončenie štádia: 20.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.07.2020
Ukončenie štádia: 21.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 04.08.2020