LPEU/2020/394 COM(2020)316 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Činnosti EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja a monitorovanie programu Horizont 2020 v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)316
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/394

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)