LPEU/2020/391 COM(2020)322 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité produkty rybárstva na obdobie rokov 2021 – 2023 a stanovuje sa ich správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)322
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/391

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.07.2020
Ukončenie štádia: 14.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)