LPEU/2020/389 COM(2020)307 SPRÁVA KOMISIE Výročná súhrnná správa za rok 2018 o implementácii licenčného systému FLEGT stanoveného v nariadení (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)307
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/389

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)