LPEU/2020/387 COM(2020)306 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)306
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/387

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 13.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)