LPEU/2020/386 COM(2020)324 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Príprava na zmeny Oznámenie o pripravenosti na konci prechodného obdobia medzi Európskou úniou...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)324
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/386
Dátum ukončenia procesu: 14.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020