LPEU/2020/384 COM(2020)302 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)302
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/384
Dátum ukončenia procesu: 07.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.07.2020
Ukončenie štádia: 09.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.07.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020