LPEU/2020/380 COM(2020)293 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní a relevantnosti pracovného plánu Európskej únie pre šport na roky 2017 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)293
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/380
Dátum ukončenia procesu: 13.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.07.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.07.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia: 13.07.2020