LPEU/2020/379 COM(2020)295 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom Dočasnou dohodou o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane v súvislosti so zmenou určitých ustanovení Protokolu II týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)295
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/379

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.07.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.07.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)