LPEU/2020/374 COM(2020)424 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 7 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2020 Aktualizácia príjmov (vlastné zdroje)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)424
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/374

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.07.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)