LPEU/2020/373 COM(2020)278 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o záväzkoch členských štátov zaistiť dôveru v štatistiku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)278
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/373

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 06.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.07.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)