LPEU/2020/371 COM(2020)277 Návrh ODPORÚČANIE RADY, týkajúce sa mostu k pracovným miestam – posilnenia záruky pre mladých ľudí, ktorým sa nahrádza odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)277
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/371

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)