LPEU/2020/370 COM(2020)275 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)275
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/370
Dátum ukončenia procesu: 05.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020