LPEU/2020/37 COM(2020)49 Návrh SMERNICA RADY o administratívnej spolupráci v oblasti daní (kodifikované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)49
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/37
Dátum ukončenia procesu: 09.03.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020