LPEU/2020/367 COM(2020)273 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o zmenu, ktorá sa má vykonať v dohode s cieľom zohľadniť pristúpenie Samojského nezávislého štátu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)273
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/367

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)