LPEU/2020/364 COM(2020)272 SPRÁVA KOMISIE VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019 O UPLATŇOVANÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY A O VZŤAHOCH S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)272
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/364
Dátum ukončenia procesu: 28.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020