LPEU/2020/360 COM(2020)290 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov Ročná účtovná závierka Európskeho rozvojového fondu za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)290
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/360

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.06.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)